Salut Comunitària

Biblioteca Escolar (*)

Els centres educatius de la ciutat que vulguin millorar les seves biblioteques compten amb dues línies de suport: el programa de dinamització de la lectura promogut des dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) i el programa de biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament que es convoca anualment.

Fins el curs 2011-2012 hi ha 159 centres de primària i secundària que han participat del programa de biblioteca escolar “puntedu”. També cal mencionar la millora qualitativa que el pla Bibes ha suposat per a tots els centres municipals de la ciutat i que ha situat un standard de qualitat a seguir per l resta de centres.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Ns/Nc
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Plaça d'Urquinaona, 6
8010 Barcelona
Telèfon 
93 551 10 00
Correu electrònic