Salut Comunitària

Cobertura Vacunal

Garantia que els infants estiguin protegits contra les malalties vacunables i que auestes no alterin el funcionament de l'escola. Revisió del carnet vacunal, orientació a les famílies per millorar la cobertura i en alguns casos l'adminitració directament de les vacunes.

Temàtica 
Destinataris/es 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)