Salut Comunitària

Dispositiu Integral d’Inserció Sociolaboral (DIFIS)

El programa està dirigit a dones en situació d’exclusió o risc: dones d’atur de llarga durada, especialment majors de 40 anys; dones responsables de famílies monoparentals; dones inactives; dones immigrades amb estudis professionals sense homologar; dones que pateixen violència masclista. Des del programa es treballa la definició del projecte professional personal, la recuperació dels recursos personals i el desenvolupament de competències professionals que facilitin a les dones participants l’entrada en el mercat laboral i la millora de l'ocupabilitat..

Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Guàrdia, 14
08001 Barcelona
Telèfon 
93 342 83 80