Salut Comunitària

Mediació familiar

És un projecte que sorgeix de la coordinació amb els Serceis Socials de Raval Sud, els mediadors culturals de l'Ajuntament de Barcelona, l'equip educatiu del centre, les famílies i l'Ampa. L'objectiu és resoldre el problema de la distància que existeix entre les famílies i el centre educatiu i trobar espais de mediació i de comunicació entorn les diferents concepcions escolars, molt lligades a les diferents comunitats culturals. Es realitzen reunions periòdiques de planificació, de l'equip educatiu i amb cada comunitat cultural.

Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Sant Pau, 101,
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 00 98