Salut Comunitària

Millora física i funcional.

Programa dirigit a prevenir el deteriorament físic i funcional i potenciar les capacitats preservades, així com a rehabilitar determinades funcions que es valorin com a recuperables.

Tres tipus d’intervencions:
- Activitats fisioterapèutiques: treballa per assolir els objectius rehabilitadors, readaptatius i antiàlgics. Es realitzen tallers de gimnàstica, mobilitat, deambulacions, tractaments individuals, piscina.
- Intervencions ocupacionals/funcionals: La terapeuta ocupacional promou l’autonomia dels usuaris, adapta les dutxes i l’espai de dinar amb ajudes tècniques.
- Activitats quotidianes: Activitats ocupacionals que ajuden a sentir-se part del centre (comprar el diari, parar taula..).

Destinataris/es 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Altre
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 47
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 59 34
Correu electrònic