Salut Comunitària

Oci i coneixement de l'entorn

Aquest projecte consisteix en la programació de sortides lúdiques per a població immigrant i refugiada, amb la intenció d’afavorir l’aprenentatge i les converses en català, en un ambient distès, i la potenciació d’una nova xarxa social, que satisfaci les necessitats interpersonals i millori la qualitat de vida del nostre col·lectiu.

Temàtica 
Altres àmbits 
(sortides lúdiques i culturals)
Destinataris/es 
Periodicitat 
Puntual
Cost 
Gratuït
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer de la Junta de Comerç, 26
08001 Barcelona
Telèfon 
93 301 25 39
Correu electrònic