Salut Comunitària

PASE

Programa escolar per reduir la freqüència del tabaquisme. 1er ESO
Programa de prevenció de les addiccions especialment centrat en la prevenció del consum de tabac adreçat als adolescents escolaritzats.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)