Salut Comunitària

Programa de psicoestimulació de persones amb demències i prevenció deteriorament cognitiu

El PPD parteix de les funcions preservades de l’usuari que s’articula al pla d’intervenció personalitzat. Vetlla per la integració de la persona en el seu entorn, partint de la seva realitat única i subjectiva i incidint en l’autonomia personal, millorar l’autoestima i la integració en l’entorn.

Consta de cinc unitats diferenciades:
- Rehabilitació de les activitats de la vida diària (AVC).
- Psicoestimulació.
- Suport a les famílies .
- Adaptació a l’entorn.
- Intervenció emotiva i conductual.

Tres grups d’intervenció en funció del grau de severitat de la malaltia (escala GDS).
El programa offereix tallers d’expressió i teatre, plàstica, teatre, premsa, lectoescriptura, cinema, reminiscència, música, jocs, etc.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Altre
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 47
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 59 34
Correu electrònic