Salut Comunitària

Programa de relació i lleure, d'interrelació amb l'entorn, medi ambient i hort urbà

Dirigit a l’estimulació global de les funcions a través de diferents activitats per mantenir l’autonomia personal, referent a la pròpia xarxa relacional de la persona atesa. Vida comunitària i integració. Fomentar la participació social de la persona atesa a la ciutat. Es treballen diferents aspects de la natura i el treball en equip.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Altre
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 47
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 59 34
Correu electrònic