Salut Comunitària

Programa Èxit escolar (*)

Amb l’objectiu prioritari de reduir els nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom, el Consorci d’Educació de Barcelona consolida el projecte Èxit i li dóna la consideració de programa.

Això suposa seguir desenvolupant les metodologies que s’han anat experimentant al llarg d’aquest anys, formalitzant-les i sistematitzant-les i ampliar l’abast del programa, donant accés a tots aquells centres que hi estiguin interessats.

Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Plaça d'Urquinaona, 6
8010 Barcelona
Telèfon 
93 551 10 00
Correu electrònic