Salut Comunitària

Promoció de la llengua i cultura catalana

El foment d'una llengua ha de tenir present el context en el qual s'esdevé l'ús lingüístic. En aquest sentit és important que l'aprenentatge de la llengua es vinculi a la cultura catalana. Així, la població nouvinguda ha de conèixer quins són els trets més rellevants de la cultura que els acull i alhora en els cursos de català i en altres activitats del Consorci s'han de promoure aspectes que ajudin a enfortir aquesta cultura, posant un accent especial en el foment de la lectura, teatre, cinema, etc.

Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Gratuït
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer d'Avinyó, 52
8002 Barcelona
Telèfon 
93 412 72 24/93 342 80 80
Correu electrònic