Salut Comunitària

Salut bucodental

Eduació sanitària als escolaritzats a primer curs de primària. Assessorament per facilitar la raspallada i foment de l'alimentació saludable.
Taller desenvolupat a d demanda de l'escola, reforçant hàbits d'higiene i d'alimentació saludable.

Temàtica 
Destinataris/es 
Periodicitat 
Puntual