Salut Comunitària

Servei de Mediació Intercultural

L'àrea d'Acció Comunitària i Interculturalitat de la Fundació SURT ofereix un ampli ventall de programes i accions d’intervenció amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de les persones immigrades en la societat d’acollida i promoure la cohesió social i la convivència intercultural entre persones de diferents cultures.
Els mecanismes que posa en marxa per aconseguir aquests objectius són els següents:
- Visibilitzar la situació de les dones immigrades.
- Identificar i actuar sobre estereotips existents per raons de gènere i/o origen que dificulten l’accés de les dones immigrades al mercat de treball.
- Difondre i consolidar la figura professional de la mediació intercultural.
- Establir i potenciar xarxes de treball amb altres entitats.

Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Guàrdia, 14
08001 Barcelona
Telèfon 
93 342 83 80