Salut Comunitària

Servei d'Orientació sobre Drogues

És el recurs de referència per als casos de consulta i detecció de consum de drogues dels alumnes dels centres d'ensenyament secundari de Barcelona. Atèn a adolescents i joves que s'inicien en el consum de drogues, i a les seves famílies. També ofereix assessorament i orientació al professorat i als recursos comunitaris.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)