Salut Comunitària

Xerrades psicoestimulatives per a familiars

L’objectiu és, a més de proporcionar als cuidadors oportunitats d’intercanvi i de recolzament emocional, proveir-los de la informació i habilitats instrumentals necessàries que els capacitin per afrontar eficaçment situacions associades a la comunicació amb el seu familiar. Iniciem la sessió amb una presentació de cada un dels assistents.

Altres destinataris 
(familiars dels usuaris)
Periodicitat 
Permanent (tot el curs)
Cost 
Altre
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Nou de la Rambla, 47
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 59 34
Correu electrònic