Social

El CISEC és una associació que té com a objectiu orientar, assessorar i formar en matèria acadèmica per tal de difondre i democratitzar la informació i l’accés als estudis per part de totes i tots...

Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament són òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies...

L'associació dóna supurt a iniciatives de dones provinents de Índia i Àsia.Treballem d'acord amb les seves necessitats respectant en moment lessteves decisions, defensant la protecció de les dones...

Els EAIA són els serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

Els EAIA serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

És un servei d'atenció precoç per a nens fins als 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, i les seves famílies. Ofereixen un conjunt d'actuacions de caràcter...

Vol recuperar del fracàs escolar adolescents en situació d’alt risc d’exclusió social, tot orientant-los cap a la inserció laboral un cop acabats els quatre anys d’escolarització.“Projecte de...

El suport a la petita infància com un servei educatiu en què les relacions personals constitueixen un element fonamental a partir del contacte interpersonal, la convivència i la diversitat com a...

ONG que està present en diferents barris de la ciutat. Realitzen tallers artístics amb infants i joves. La seva acció és possible gràcies a equips de voluntaris que dissenyen, preparen i duen a...

Grup ecologista del nucli antic de Barcelona. Ofereix un espai de formació, reflexió i acció per poder posar en marxa propostes consensuades que ajudin a disminuir la crisi ecològica i social que...

Pàgines