Social

ONG que està present en diferents barris de la ciutat. Realitzen tallers artístics amb infants i joves. La seva acció és possible gràcies a equips de voluntaris que dissenyen, preparen i duen a...

Grup ecologista del nucli antic de Barcelona. Ofereix un espai de formació, reflexió i acció per poder posar en marxa propostes consensuades que ajudin a disminuir la crisi ecològica i social que...

Organització sense finalitats de lucre que busca la redifinició dels rols socials des d'una perspectiva de gènere a través de la defensa i reivindicació dels drets de les dones partint de l'àmbit...

Son un centre de formació musical que ofereix un ensenyament actiu, obert a alumnes de totes les edats, nivells, aptituds, condicions i orígens. L’escola es caracteritza per la seva flexibilitat....

Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, formació i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones, i també possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat...

Servei específic d'atenció integral que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les dones que exerceixen el treball sexual o són víctimes d’explotació sexual; especialment per aquelles que...

Els/les tècnics/ques del servei de Promoció i Suport de l'IMD als Districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de Districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col.laborar i...

L'Agència de Salut Pública té encomanades les funcions de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, està present en totes les reunions on és convocada i l'Ajuntament necessita l'opinió...

Aquest projecte neix de la unió d'un grup de professionals que compartim diverses inquietuds i desitjos. Donem suport terapèutic a persones, col·lectius, i entitats que no poden accendir-hi per...

Centre d’activitats del Raval de Barcelona promogut per Raval en acció, associacions, etc., on es desenvolupen programes orientats a proporcionar suport socioeducatiu a joves i dones –la majoria...

Pàgines