Educatiu

El Raval s'ha caracteritzat històricament pel seu dinamisme i capacitat associativa i actualment torna donar resposta mitjançant grups i col·lectius als molts i complexos problemes existents...

BarcelonActua neix al Desembre de 2011 com a conseqüència d'una forta crisi econòmica. Aquesta va suposar un crit d'atenció respecte a la necessitat que la societat civil assumís la seva parcel·la...

L'institut Milà i Fontanals, situat al barri del Raval, districte de Ciutat Vella, és un institut públic que imparteix estudis d'ESO i Batxillerat. El PEC aposta per la convivència, la relació...

L’escola Mossèn Jacint Verdaguer és un centre de dues línies: 6 unitats d’educació Infantil i 12 de primària. L’alumnat de la nostra escola prové de famílies amb orígens molt diversos, en aquests...

L' associació DARNA, al Raval, sorgeix des de la iniciativa ciutadana per fomentar la convivència intercultural, les bones relacions veïnals entre els diferents col.lectius del barri, l'...

Som una fundació privada independent i sense ànim de lucre de caràcter solidari, social i cultural. Mitjançant els nostres projectes ajudem a millor la qualitat de vida de les persones de...

Carabutsí és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu fundacional la dinamització, difusió i preservació de la cultura de la comunitat gitana resident a Catalunya i que ha...

El Punt infoJOVE Paral•lel és un servei d’informació juvenil municipal creat per apropar la informació als i les joves de 12 a 35 anys del barri del Raval i del Poble Sec.

Al Punt infoJOVE...

El Programa Baobab, s'emmarca dins el Pla de Barris i està gestionat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Promou el lleure educatiu de base associativa, com una eina transformadora i...

Som un equipament municipal de recent creació ( gener 2019) destinat a la petita infància.

Pàgines