Educatiu

Associació de persones d'origen filipí que porten entre 30 i 40 anys al Catalunya. Està composada per prejubilats i jubilats i organitzen diverses activitats.

És la manera més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o...

L’escola es regeix pel principi d’atenció a la diversitat, oferint un ensenyament personalitzat que garanteixi la integració escolar i social de tot l’alumnat.

Lloc on un grup d'educadors, anomenats caps, mantenen viu un moviment pedagògic creat a Anglaterra l'any 1908 per Sir Robert Boden Powell, que es basa en el lleure mitjançant el joc, la vida en...

L' AEIRaval és una entitat privada, sense ànim de lucre i prestadora de Serveis Socials, que desenvolupa programes d'intervenció socioeducativa amb infants, adolescents, joves i famílies del barri...

Xamfrà és un centre de música i escena per infants i joves d’entre 4 i 20 anys i les famílies del barri del Raval, i també és molt més. Xamfrà és un projecte social i educatiu que, a través de l’...

La Fundació Escó vol potenciar les capacitats i els recursos interns de cada persona en situació de dificultat, i ho fa amb un estil propi: prioritzant el seguiment personalitzat, tot i que s'...

Els trets d'identitat són el conjunt de definicions institucionals que el centre ha assumit com a pròpies i caracteritzen la presa de posició de l'escola de cara a aspectes rellevants en matèria d...

La Fundació Privada Taller de Músics duu a terme els seus objectius fundacionals en la promoció de l’ensenyament, interpretació i difusió de la música popular contemporània: jazz, flamenc, rock,...

És la manera més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o...

Pàgines