Salut

Centre d'Atenció Primària que atén al conjunt de la població assignada al llarg de la seva vida i des d'una esfera biopsicosocial.

Centre de salut mental d'adults (CSM) donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys.

És una associació d'iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, Conformades per APIP i ACAM que col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació...

Els Serveis de Baixa Exigència són una porta d'entrada a la xarxa de drogodependències per a una població que majoritàriament no té contacte amb la xarxa social ni sanitària, o bé, que no pot...

El Centre de dia El Mil·lenari és un centre públic que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. És un servei diürn d’assistència a les activitats...

Els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) ofereixen atenció multidisciplinar a pacients fins als 18 anys.

Persones grans amb malaltia crònica, persones de menys de 65 anys amb malalties cròniques evolutives i/o progressives i malalts terminals.

Servei Integral d'Assistència Sanitària a les Urgències i a l'Atenció Primària, en el àmbit de la Salut, basada en una atenció eficient i de qualitat. Àrea geogràfica d'influència que correspon...

Els EAIA són els serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

Els EAIA serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

Pàgines