Salut

Programa que presta atenció en salut sexual i reproductiva i inclou un conjunt d’activitats de tipus assistencial, preventiu i educatiu. En les diferents activitats es poden detectar...

Programa que presta atenció en salut sexual i reproductiva i inclou un conjunt d’activitats de tipus assistencial, preventiu i educatiu. En les diferents activitats es poden detectar...

Associació d'iniciativa social sense afany de lucre, que té com a principal objectiu fomentar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social dels grups desfavorits o en risc...

L’Associació Candela per a la Investigació i l’Acció Comunitària som una associació sense ànim de lucre que treballem des de l’any 2004 amb la finalitat de promoure una transformació social...

L’Associació Sociocultural Ràdio Nikosia treballa pel desenvolupament de nous espais de socialització i inclusió social per a les persones amb problemes de salut mental. Entre els seus socis...

L’Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC) és una Organització No Governamental l’objectiu de la qual és millorar, de forma integral, la qualitat de vida de les persones afectades pel...

Centre gestionat per la Diputació de Barcelona a través de l'àrea de Benestar Social. Alguns dels programes (com el de Calor i cafè) estan oberts a tot tipus de persones consumidores d'alguna...

Associació nascuda l'any 1991 per l'acompanyament a les famílies afectades pel PERI del Raval i per la recuperació de la cultura popular catalana al barri. Avui en dia segueixen assessorant a les...

És una ONG que desenvolupa més de 70 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Ens dediquem a l'atenció de les...

Es una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat essencial l’atenció integral de la petita infància, la família i les dones, en situació d’extrema pobresa, sense suport familiar i/o...

Pàgines