Salut

La UMTSID va ser creada el 3 d'octubre de 1983 a l'antic Centre Diagnòstic Atarazanas.Actualment, és una unitat especialitzada en patologia tropical i salut internacional, destinada a l'atenció a...

És un servei d'atenció integral adreçat a dones, homes i transsexuals femenines que exerceixen la prostitució. Atenen a persones de diferents procedències i nacionalitats. Hi ha un espai de calor-...

L'Associació Salut i Família té com a missió assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat pel que fa al seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió ens els...

Programa que presta atenció en salut sexual i reproductiva i inclou un conjunt d’activitats de tipus assistencial, preventiu i educatiu. En les diferents activitats es poden detectar...

Programa que presta atenció en salut sexual i reproductiva i inclou un conjunt d’activitats de tipus assistencial, preventiu i educatiu. En les diferents activitats es poden detectar...

Associació d'iniciativa social sense afany de lucre, que té com a principal objectiu fomentar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social dels grups desfavorits o en risc...

L’Associació Candela per a la Investigació i l’Acció Comunitària som una associació sense ànim de lucre que treballem des de l’any 2004 amb la finalitat de promoure una transformació social...

L’Associació Sociocultural Ràdio Nikosia treballa pel desenvolupament de nous espais de socialització i inclusió social per a les persones amb problemes de salut mental. Entre els seus socis...

L’Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC) és una Organització No Governamental l’objectiu de la qual és millorar, de forma integral, la qualitat de vida de les persones afectades pel...

Centre gestionat per la Diputació de Barcelona a través de l'àrea de Benestar Social. Alguns dels programes (com el de Calor i cafè) estan oberts a tot tipus de persones consumidores d'alguna...

Pàgines