Educació

Coneixements bàsics per poder accedir a cursos de reconeixement oficial que afavoreixin la inserció laboral de la dona (tècniques de condicionament de l’habitatge, cuina, nutrició i economia familiar)

Activitats culturals, esportives i cíviques durant el mes de juliol, per a escolars.

Clases de Català i castellà; instruments bàsics per a la comunicació i la integració.

Ensenyament d’informàtica i noves tecnologies per a dones

Classes de balls de l'Índia i Bangladesh, classes de cant bangla, tallers de henna,…

Accions de formació dirigides a professionals de l’àmbit educatiu i sanitari, que pretenen compartir la pràctica exercida des de l’entitat i respondre a la demanda de recursos, metodologies i habilitats a partir del centre de documentació propi.

Activitats sobre la salut sexual i la prevenció del VIH/sida, adaptades metodològicament a la realitat de diferents col·lectius de joves i adolescents. Oferim accions per a la sensibilització de les famílies vers la vivència de la salut sexual dels i les joves.

Difusió de la informació sobre els diferents aspectes del VIH/Sida.
Difusió d'informació, documentació i recursos didàctics en VIH/sida i salut sexual.

Pàgines