Diversitat

Promoció de la participació de les dones mitjançant sortides i visites, trobades, intercanvis i presència a espais de participació formal i informal (Consell de Dones, Raval Dona i Tot Raval).

Trencament del dejù de manera conjunta amb el veïnat diariament durant tot el mes del Ramadà.

Participació en festes del barri fent taller si realitzant balls tradicionals dels Amazics del Rif (Nord del Marroc).

Classes d'Àrab per a infants.

Debatim sobre la situació dels Sikjs, l'islam i el Budisme.

Pàgines