Prevenció/Sensibilització

El ballet TINKUNA del Centre Bolivià Català presenta en cada actuació una síntesi del folklore bolivià. El repertori inclou 32 balls.

Avaluació, detecció i diagnòstic. Atenció sanitària/pisquiàtrica/social i tractament. Tambè,es realitzen orientacions, assessorament, coordinacions en xarxa amb els diferents àmbits: Sanitari, SS.SS., Educació, Protecció de menors, Judicial, Lleure/Oci, Cultural.

Activitats i tallers pre laborals que ofereixen el desenvolupament d'habilitats de les persones del centre.

suport a associacions d'estudiants, consells escolars, assemblees de delegats/es i projectes de suport i campanyes específiques.

Pàgines