Convivència intercultural

Entitat creada l'any 2000, amb l'objectiu de donar suport a les comunitats musulmanes de Barcelona i Catalunya, Donar a coneixer la cultura islàmica, les seves festevitats i activitats. Donar...

El Casal dels Infants és una associació que va néixer el 1983 al Raval de Barcelona, impulsada per veïns i veïnes que va decidir actuar davant la greu situació d'exclusió social que patien nois i...

Benallar som un fort equip de més de 40 voluntaris i professionals, educadors, mestres i tècnics de diferents àmbits, que treballem moguts per la il·lusió d’ajudar als demés i fer un món més humà...

Espacio privado, comunitario, independiente, feminista, animalista y libre de racismo, sexismo, capacitismo, homofobia, transfobia y xenofobia que busca fortalecer el tejido social del barrio y...

Crear un espai d’auto-formació per a mares marroquines per lluitar contra l’analfabetització d’aquest col·lectiu a través de cursos de cuina autòctona i lectura de llibres. Un espai formatiu i de...

Format per 14 entitats (religioses i laiques), el GIR treballa per contrarestar els prejudicis i estereotips que existeixen sobre les diferents comunitats existents al barri, a través de l’organitz

 El Festival de Cultura Raval(s) és més que un simple esdeveniment artístic: es tracta de la culminació d'un gran procés comunitari desenvolupat al llarg de l’an

Des de fa més d'una dècada, a la Rambla del Raval celebrem un Sant Jordi diferent, a partir del qual volem contribuir a l’enfortiment dels espais de convivència intercultural del barri.

Associació d'iniciativa social sense afany de lucre, que té com a principal objectiu fomentar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social dels grups desfavorits o en risc...

Associació nascuda l'any 1991 per l'acompanyament a les famílies afectades pel PERI del Raval i per la recuperació de la cultura popular catalana al barri. Avui en dia segueixen assessorant a les...

Pàgines