Diversitat

Visites comentades per grups escolars dins de les seves exposicions.

Exposicions artístiques en diferents formats i temàtiques

Contacte permanent amb la xarxa de serveis socials i serveis comunitaris: sis, serveis socials de zona, albergs i recursos per a persones en situació de marginació i exclusió social i d'altres que donin suport als processos personals dels pacients (Saier, Consolats, teixit associacitiu,etc.,).

Prestació directa de serveis a persones consumidores de drogues en actiu en situació de marginació i exclusió social.

Mostra de teatre organitzada pel Centre Cívic Drassanes durant el mes de maig i juny. Del 28 d'abril al 2 de juny, tots els dimecres, dijous i divendres a les 21h veniu a gaudir del teatre al centre cívic! Els dissabtes hi hauran espectacles familiars!

Temàtica 
Àmbits 

SetFiles vol arribar a ser una programació estable del mes de novembre. Una programació en la que volem alternar l’especialització del Centre Cívic, el teatre, amb d’altres manifestacions artístiques (cabaret, titelles, performance, cine, clown… ). Es vol donar l’oportunitat als joves creadors/companyies, i oferir-los dos espais perquè puguin donar a conèixer les seves creacions/obres.

Pàgines