Salut Comunitària

Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) Raval Nord

TotRaval - Entitats

Els EAIA són els serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per professionals de la psicologia, pedagogia, educació i treball social. Són de funcionament interdisciplinar, i tenen com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc greu o en situacions de desemparament i de llurs famílies. Al ser un servei especialitzat, les derivacions són dels Serveis Socials Bàsics o de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. No és un servei d’accés directe

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Estudi, valoració i proposta de les mesures de protecció dels infants i adolescents en risc greu o situació de desemparament, així com el seguiment dels infants i adolescents i de les seves famílies.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer Nou De La Rambla, 45
08001 Barcelona
Telèfon 
93 443 17 54