Salut Comunitària

Fundació Taller de Músics

TotRaval - Entitats

Des dels seus inicis, la Fundació Privada Taller de Músics duu a terme els seus objectius fundacionals en la promoció de l'ensenyament, la interpretació i la difusió de la música popular contemporània: jazz, flamenco, rock, etc. Ofereix plataformes d'orquestres i formacions sòlides i en funcionament per compondre, arranjar i interpretar les creacions d'autor.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

La Fundació ofereix plataformes d’orquestres i formacions sòlides i en funcionament per composar, arranjar i interpretar les creacions d’autor. Organitza festivals propis, com és el Ciutat Flamenco (abans Flamenco Ciutat Vella), el Festival Talent o el Connexions.

La nostra finalitat és, des del rigor, crear un esperit obert i inquiet a favor del coneixement musical, tant des d’un punt de vista individual, amb l’aprenentatge de l’instrument, com des d’un punt de vista col·lectiu, mitjançant la pràctica en assignatures com conjunt instrumental, harmonia, arranjaments, llenguatge musical, etc. I, a partir d’això, cimentar els requisits tècnics necessaris per al futur exercici professional de la música.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Cendra, 34
08001 Barcelona
Telèfon 
93 443 43 46