Salut Comunitària

Sobre canyes i petes!

Programa escolar per adoptar la decisió adequada en situacions d’ús de drogues legals i il·legals, preferentment alcohol i cannabis. 3er ESO.

Destinataris/es 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)