Social

Servei que depèn de la Generalitat, gestionat per una cooperativa de professionals i destinat a l'atenció de persones amb discapacitat física en edat laboral, que han acabat el seu corresponent...

Associació d'integració pro-persones infradotades. Acollir persones adultes amb discapacitat psíquica en horari d'oci, mantenint un clima afectuós i familiar.

Instal·lació que t'ofereix tot el que et puguis imaginar per al teu cos i la teva ment: una sala de fitness de 400 m2, una sala de cardio de 250 m2, gran varietat d'activitats dirigides, una...

La Comunitat de Sant'Egidio és una associació pública de laics de l'Església Catòlica. Formen part més de 40.000 persones, compromès en l'evangelització i en la caritat a Roma, a Itàlia i en més...

El Consorci d’Educació de Barcelona és un organisme creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació a la ciutat de...

La xarxa d’EspaiSocials la formen un conjunt d'equipaments distribuïts per tot Catalunya, arrelats als barris i pobles, que proporcionen eines a persones amb necessitats socials prioritàries per a...

Equipament per a l'educació ambiental promogut per l'Àrea d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. És un espai viu on aportar i intercanviar idees per avançar en el...

Benallar neix l'octubre de 2002. És una fundació privada que té com a objectiu promoure, canalitzar i facilitar la convivència en igualtat, en tots els àmbits, entre les persones immigrades i la...

És una associació d'iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, Conformades per APIP i ACAM que col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació...

PROBENS, Associació per a l'Estudi i la Promoció del Benestar Social, és una entitat sense ànim de lucre del Tercer Sector Social d’abast estatal, que treballa per a la inserció de persones amb...

Pàgines