Social

La xarxa d’EspaiSocials la formen un conjunt d'equipaments distribuïts per tot Catalunya, arrelats als barris i pobles, que proporcionen eines a persones amb necessitats socials prioritàries per a...

Equipament per a l'educació ambiental promogut per l'Àrea d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. És un espai viu on aportar i intercanviar idees per avançar en el...

Benallar neix l'octubre de 2002. És una fundació privada que té com a objectiu promoure, canalitzar i facilitar la convivència en igualtat, en tots els àmbits, entre les persones immigrades i la...

És una associació d'iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, Conformades per APIP i ACAM que col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació...

PROBENS, Associació per a l'Estudi i la Promoció del Benestar Social, és una entitat sense ànim de lucre del Tercer Sector Social d’abast estatal, que treballa per a la inserció de persones amb...

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants. 

El Centre d'Informació i Assessorament per a Joves està especialitzat en donar orientació i assesorament a joves de 12 a 35 anys, en diferents àmbits: educació, mobilitat internacional, salut jove...

El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment internacional que treballa per la pau i la justícia social, entesa com la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans.

SOS Racisme Catalunya és una associació no governamental que lluita des del 1989 en defensa dels drets humans des de l’acció antiracista. Independent, democràtica, de base, pluriètnica,...

És una associació que té com a objectiu cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i roba per aconseguir millores concretes en la qualitat de vida de les famílies en situació d’exclusió social...

Pàgines