Salut Comunitària

CEIP Milà i Fontanals

TotRaval - Entitats

L’escola es regeix pel principi d’atenció a la diversitat, oferint un ensenyament personalitzat que garanteixi la integració escolar i social de tot l’alumnat.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

El projecte "país a l'escola" pretén estimular els alumnes en el coneixement de la identitat, la cultura, la història i les tradicions de Catalunya així com la llengua catalana. Aquesta estimulació es fa a través d'activitats de caire vivencial tals com la realització de rotllanes i danses tradicionals catalanes.
El cicle superior rep cada setmana classes de dansa i ball tradicional del nostre país. És una activitat molt enriquidora per als alumnes ja que es treballa la part artística juntament amb la vessant social i intercultural.

La finalitat del programa MUS-E és fomentar les arts, especialment la música, el cant, el teatre, la dansa i les arts plàstiques dins l'àmbit escolar, per afavorir la integració social educativa i cultural dels nens i nenes, prevé la violència, el racisme i fomenta la tolerància i la unió entre diferents cultures, des del respecte a la diversitat.
El MUS-E fa èmfasi en la importància del diàleg i la interacció entre les diferents cultures, així com en el desenvolupament de la creativitat i la imaginació en la pràctica de les disciplines artístiques com a base de l'educació.

Veure FITXA PLA EDUCATIU D'ENTORN. Actuació compartida amb Pla Educatiu d'Entorn.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Carrer dels Àngels, s/n
08001 Barcelona
Telèfon 
93 442 70 38
Correu electrònic