Salut Comunitària

IES Milà i Fontanals

TotRaval - Entitats

L’IES Milà i Fontanals és un centre d’ensenyament secundari, emmarcat en el sistema d’ensenyament públic català. En conseqüència, té un caràcter plural, laic i democràtic i ofereix un marc educatiu orientat a la formació integral de l’alumnat i oferint-los igualtat d’oportunitats: obert a tots, respectuós amb les creences religioses i culturals de professors i alumnes, innovador, potenciador dels valors democràtics entre totes les persones que el conformem i defensor dels valors fonamentals d’igualtat, coeducació i respecte entre els membres de la comunitat educativa. L’institut està situat al barri del Raval. Ocupa un gran edifici dels anys seixanta que delimita la plaça Folch i Torres pel costat sud. La plaça s’obre pel costat oest a la ronda sant Pau que marca els límits del districte de Ciutat Vella amb l’Eixample.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Es tracta de la dinamització de la biblioteca del centre, mitjançant una persona, professora del centre, que proposa activitats d'animació lectora com: visita d'escriptors, intercanvi de llibres, vídeos, i altres.

És un projecte adreçat als alumnes de l'aula d'acollida per aprendre la llengua i aspectes del món del cinema. A càrreg d'una entitat externa i dins de l'horari lectiu.

Temàtica 
Destinataris/es 

Aquest és un projecte que té com a finalitat intervenir educativament en l'espai lúdic del pati escolar per tal de prevenir conflictes i promoure una convivència entre els alumnes. S'organitzen diferents jocs i activitats, amb la implicació directa del professor d'Educació Física. Es barreja l'esport i els jocs de taula.

Amb l'objectiu de prevenir conflictes i gestionar-los, s'ha format un equip de mediació escolar format per professorat i alumnes. Aquest grup rep una formació específica en prevenció de conflictes i intervé sempre que existeix algun motiu.

Aquest projecte té com a finalitat millorar les competències lectores de l'alumnat a través d'intervencions transversals. Una d'elles és la incorporació de mitja hora de lectura diària. L'altra és adreçada als alumnes de primer de la Eso dins de l'horari lectiu, i amb l'objectiu concret d'ensenyar a interpretar, comprendre, realitzar hiòtesis i millorar l'esperit crític a partir de les lectures.

Aquest projecte, en coordinació amb les infermeres comunitàries, treballar la prevenció i sensibilització d'aspectes de salut jove. Mitjançant la consulta oberta d'una infermera, un cop a la setmana, els alumnes poden rebre un tracte personalitzat. A més, una vegada al trimestre es treballen temes de salut a les tutories col·lectives .

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Plaça de Josep Mª Folch i Torres
8001 Barcelona
Telèfon 
93 441 79 58