Cultura

L’objectiu és, a més de proporcionar als cuidadors oportunitats d’intercanvi i de recolzament emocional, proveir-los de la informació i habilitats instrumentals necessàries que els capacitin per afrontar eficaçment situacions associades a la comunicació amb el seu familiar. Iniciem la sessió amb una presentació de cada un dels assistents.

El PPD parteix de les funcions preservades de l’usuari que s’articula al pla d’intervenció personalitzat. Vetlla per la integració de la persona en el seu entorn, partint de la seva realitat única i subjectiva i incidint en l’autonomia personal, millorar l’autoestima i la integració en l’entorn.

Consta de cinc unitats diferenciades:
- Rehabilitació de les activitats de la vida diària (AVC).
- Psicoestimulació.
- Suport a les famílies .
- Adaptació a l’entorn.
- Intervenció emotiva i conductual.

Visites comentades per grups escolars dins de les seves exposicions.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Taller de creació fotogràfica conjuntament amb el MACBA, dins del marc del projecte Fotografia en curs d'A Bao A Qu. El taller és Espais fotogràfics al MACBA i CCCB i vol incentivar la creació a través de la mirada fotogràfica de l'arquitectura i de l'entorn urbà.

Kosmopolis és una festa-laboratori on la literatura és la protagonista en totes les seves vessants en interacció amb les arts i les ciències.

Proposen camins d'exploració, anàlisi i creació directament lligats a la geografia, historia, mediambient, ciències socials i urbanisme.

Exposicions artístiques en diferents formats i temàtiques

Mostra de teatre organitzada pel Centre Cívic Drassanes durant el mes de maig i juny. Del 28 d'abril al 2 de juny, tots els dimecres, dijous i divendres a les 21h veniu a gaudir del teatre al centre cívic! Els dissabtes hi hauran espectacles familiars!

Pàgines