Salut

Servei Integral d'Assistència Sanitària a les Urgències i a l'Atenció Primària, en el àmbit de la Salut, basada en una atenció eficient i de qualitat. Àrea geogràfica d'influència que correspon...

Els EAIA són els serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

Els EAIA serveis socials especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència en risc greu o en situació de desemparament, així com a les seves famílies. Els EAIA són equips formats per...

Equip de psiquiatria comunitària que dona cobertura a les persones en situació de sense llar amb malaltia mental greu, que no estan vinculades a cap CSMA. Equip que es desplaça a on estan les...

Es un hospital que atén patologies de complexitat mitjana i alta i que, per la seva llarga història i ampla tradició de servei a la ciutat, batega i creix al mateix temps que ella.

Els/les tècnics/ques del servei de Promoció i Suport de l'IMD als Districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de Districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col.laborar i...

L'Agència de Salut Pública té encomanades les funcions de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, està present en totes les reunions on és convocada i l'Ajuntament necessita l'opinió...

Centre de rehabilitació psicosocial en salut mental d’adults.

Aquest projecte neix de la unió d'un grup de professionals que compartim diverses inquietuds i desitjos. Donem suport terapèutic a persones, col·lectius, i entitats que no poden accendir-hi per...

Unitat especialitzada en infeccions de transmissió sexual.

Pàgines