Salut

Equip de psiquiatria comunitària que dona cobertura a les persones en situació de sense llar amb malaltia mental greu, que no estan vinculades a cap CSMA. Equip que es desplaça a on estan les...

Es un hospital que atén patologies de complexitat mitjana i alta i que, per la seva llarga història i ampla tradició de servei a la ciutat, batega i creix al mateix temps que ella.

Els/les tècnics/ques del servei de Promoció i Suport de l'IMD als Districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de Districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col.laborar i...

L'Agència de Salut Pública té encomanades les funcions de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, està present en totes les reunions on és convocada i l'Ajuntament necessita l'opinió...

Centre de rehabilitació psicosocial en salut mental d’adults.

Aquest projecte neix de la unió d'un grup de professionals que compartim diverses inquietuds i desitjos. Donem suport terapèutic a persones, col·lectius, i entitats que no poden accendir-hi per...

Unitat especialitzada en infeccions de transmissió sexual.

La UMTSID va ser creada el 3 d'octubre de 1983 a l'antic Centre Diagnòstic Atarazanas.Actualment, és una unitat especialitzada en patologia tropical i salut internacional, destinada a l'atenció a...

És un servei d'atenció integral adreçat a dones, homes i transsexuals femenines que exerceixen la prostitució. Atenen a persones de diferents procedències i nacionalitats. Hi ha un espai de calor-...

L'Associació Salut i Família té com a missió assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat pel que fa al seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió ens els...

Pàgines